DOKONČANJE JAVNE RAZSVETLJAVE TRNOVEC

NUŠA TEHOVNIK NUŠA TEHOVNIK  –  06. 05. 2021  –  Polhograjci 1
DSC_2796(1).jpg
DSC_2796(1).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zagotovitev varnosti krajanov in udeležencev v prometu na delu ceste skozi naselje Trnovec.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam dokončanje že začetega projekta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je postaviti drogove na že pripravljena mesta in napeljati el. napeljavo v že vkopane cevi.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V naselju Trnovec na delu ceste od  hišne številke Trnovec 9 do 28.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

od 1.7.2021 do 31.12 2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Vrednost projekta: 10000 €

Javna razsvetljava se postavi le na trasi že zgrajenega pločnika, saj bi postavitev na celotni trasi (Trnovec 9 - 28) presegla najvišjo mogočo vrednost projekta.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 07. 10. 2021


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem pripravljamo popis načrtovanih del.

  • Datum objave 27. 06. 2022


   Se izvaja

   Izvajalec je začel z deli, ki bodo zaključena poleti.

  • Datum objave 14. 07. 2022


   Izveden

   DSC_2796.jpg

   Na trasi med Trnovec 25a in Trnovec 28 smo postavili 5 novih luči javne razsvetljave. Končna vrednost projekta znaša 12.443,49 EUR.