GOZDNI PROSTOR ZA DRUŽENJE IN IGRO

AnjaR AnjaR  –  06. 05. 2021  –  KS Sora
140.jpg
140.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

"Poglej globoko v naravo in vse boš razumel bolje," je rekel Albert Einstein. Tudi v vaškem okolju preživljamo vse več prostega časa v zaprtih prostorih, za različnimi elektronskimi napravami, v organiziranih in usmerjanih aktivnostih v standardiziranih okoljih, kar se v času epidemije še dodatno izraža. Najbolj ranljiva skupina so otroci in mladi, pri katerih se opaža največja sprememba navad z dramatičnim upadom gibalne zmogljivosti, opuščanjem športnih aktivnosti, preživljanjem časa za računalniki in telefoni ter opaznim porastom debelosti in različnih duševnih stisk.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev večnamenskega prostora za druženje in igro v gozdu (na prostoru, kjer je v preteklosti delovala sorška smučarska skakalnica in preko katerega poteka gozdna sprehajalna pot), s poudarkom na odprtem gibalno-ustvarjalnem okolju, vpetem v naravo, z elementi iz naravnih materialov. Prostor bo namenjen postanku v naravi za mimoidoče vseh starosti: otroci bodo na igralih iz mrež in hlodov lahko premagovali gibalne izzive, se gugali na gugalnici velikanki, kuhali mojstrovine v blatni kuhinji in gradili mostičke v potoku, urejen družabni kotiček pod hrastom bo gostil mlade in tudi že bolj izkušene pogovore, v visečih mrežah pa se bo lahko prebrala in podelila kakšna dobra misel. Ljudem želimo vrniti, otrokom pa pomagati vzgojiti ljubezen do gibanja, raziskovanja, ustvarjanja in počitka v naravi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na gozdni ploščadi ob skakalnici, ki je že delno urejena in očiščena, bi postavili med sabo povezane igralne kotičke za otroke: - velik plezani poligon iz hlodov in mrež, - večjo tobogansko drčo - blatno kuhinjo - gugalnice. V del igral bi v poklon preteklim aktivnostim vključili še vedno stoječ skakalniški sodniški stolp. Za druženje bi namestili: - klopce iz hlodov in - viseče mreže.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel v vasi Sora na gozdni parcelni številki 1118, k.o. Preska.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel v sušnem in toplejšem delu leta, ko je omogočeno delo v gozdu in dovoz potrebnega materiala.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Določen del ureditve igrišča se bi izvedel s prostovoljno participacijo krajanov (ureditev blatne kuhinje, postavitev klopi in gugalnic, namestitev mrež).Vrednost projekta: 6800 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 11. 02. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljico zbiramo ponudbe za izvedbo projekta.

  • Datum objave 21. 06. 2022


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalce in jim naročili dobavo materialov. Zaključek projekta pričakujemo v jesenskih mesecih.

  • Datum objave 27. 12. 2022


   Izveden

   Občina Medvode je pri projektu zagotovila nakup materiala, starši otrok pa so sami izvedli izdelavo in montažo. Na igrišču sta novi dve gugalnici, zipline dolžine 15 metrov in mrežasto plezalo. Spomladi bodo izvedli še nekatera dodatna vzdrževalna dela. Končna vrednost projekta: 6.992,60 EUR.