Park spomina in življenja

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  07. 05. 2021  –  KS Pirniče
Klopi
Klopi

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi osmislili in vsebinsko ter funkcionalno nadgradili prostor okoli spomenika NOB, ki stoji na tem mestu že od leta 1953.

Izziv in temo projektni predlog naslavlja: V hortikulturno ureditev prostora - namenu primerno idejno zasnovanem že leta 2003. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagamo postavitev klopi - tudi prestavitev klopi bolgarske pesnice Bagrjane (bivala je v Vikrčah), izpred knjižnice v Medvodah v naš park, umestitev v prostor, z likovno rešitvijo, pomembne ljudi iz Pirnič, enakovredno opozoriti na zanimive dogodke in mesta v KS Pirniče skozi zgodovino. 

V park predlagamo posaditev sadnega drevja z našega področja s tem, da daje plodove vv različnih mesecih letnega ciklusa - od pomladi do jeseni (češnje, jablane, hruške, slive). Plodovi dreves v parku pa so namenjeni obiskovalcem, otrokom.

S tem bi dobili zgodbo parka in prijeten prostor za predstavitev kraja in podatke o ustvarjalnih ljudeh v njem. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izpeljati bi morali aktivnosti, osmišljene na zgoraj navedenih izhodiščih in temu primerno projektno dokumentacijo. Pri tem pa ne zanemariti možnosti pridobitve vsaj nekaj parkirnih prostorov in nekaj preprostih igral za otroke.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Ureditev parka bi izvedli na parceli KS Pirniče, na parcelni številki 454/8.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Dokumentacijo bi uredili do konca leta 2021, realizacijo pa v letu 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Člani KS Pirniče že od nekdaj skrbimo za okolico Doma in parka. Pripravljeni smo fizično pomagati pri izvedbi projekta ureditve parka in zanj skrbeti tudi v prihodnje. Vrednost projekta: 5000 €

Projekt se izvede brez prestavitve klopi spomina in prijateljstva, ki je posvečena bolgarski pesnici Bagrjani. Klop ob Knjižnici Medvode sta na tej lokaciji odkrila slovenski in bolgarski predsednik.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 14. 02. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem načrtujemo podrobnosti projekta.

  • Datum objave 16. 05. 2022


   Čaka na izvedbo

   Pripravili smo načrt ureditve in začeli z zbiranjem ponudb za izbor izvajalca.

  • Datum objave 08. 09. 2022


   Se izvaja

   Izvajalcu je naročena izvedba načrtovanih del.

  • Datum objave 07. 12. 2022


   Izveden

   Uredili smo novo pot okoli parka, postavili tri nove klopi in zasadili sadna drevesa. Končna vrednost projekta znaša: 4.999,56 EUR