Postavitev nadstreška na avtobusnih postajališčih

Blaz Smole Blaz Smole  –  07. 05. 2021  –  KS Zbilje
159.jpg
159.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vse avtobusna postajališča v Zbiljah so trenutno brez nadstreškov, kar sigurno vpliva na odločitev kakšno vrsto prevoza se uporabi ob dneh s slabim vremenom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev nadstreška na najbolj uporabljenih postajališčih, za začetek bi bilo najbolj primerno opremiti tistega pri trgovini SPAR, ker ga uporablja LPP linija 15 ter medkrajevni promet KRANJ-LJUBLJANA (via Mavčiče).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev nadstreška

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Avtobusno postajališče na parceli 404/4, lastnik je občina medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.Vrednost projekta: 6800 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 20. 12. 2021


      Izveden

      Končna vrednost projekta: 8.005,97 EUR