Postavitev informacijskih tabel in izdelava 3D vizualizacije gradu Smlednik

Matej Ulčar Matej Ulčar  –  07. 05. 2021  –  KS Smlednik
Informacijska tabla
Informacijska tabla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Grad Smlednik predstavlja ključen spomenik dediščine srednjega veka v naših krajih in širše. Arheološke raziskave preteklih let so doprinesle še več k znanju o zgodovini gradu, celotnega smleškega gospostva in o življenju na gradu v srednjem veku. Tako si lahko danes zamislimo precej celovito sliko o življenju na gradu Smlednik v njegovi zlati dobi. Vemo, kako je bil grad utrjen in kako je bil videti. Vemo, kakšno posodo in druge predmete so uporabljali prebivalci gradu. Vemo celo nekaj imen prebivalcev in lastnikov gradu iz preteklosti, npr. ime kastelana Ulrika Chropfa in njegovih otrok Ulrika ter Jute, ki so na gradu okrog leta 1297 živeli.

To znanje pa trenutno ni dostopno obiskovalcem gradu iz Slovenije in tujine. S predlaganim projektom bi predstavili grad Smlednik in njegovo čudovito zgodovino na način, ki bi bil dostopen vsakomur in bi obiskovalca gradu spodbujal, da o zgodovini in o preteklih prebivalcih naših domačih krajev izve še več.

Menimo, da bi nam bilo vsem v veselje bolje poznati grad in si bolje predstavljati, kakšno je bilo grajsko življenje v srednjeveškem Smledniku.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naš predlog zajema oblikovanje in postavitev informacijskih tabel z verodostojnimi zgodovinskimi dognanji o Starem gradu Smlednik, ki bodo predstavljena slehernemu obiskovalcu na poljuden in razumljiv način. Za pomoč pri snovanju se bomo obrnili na vodilne slovenske strokovnjake s področja arheologije srednjega veka. Table bodo opremljene z besedilom v slovenščini in angleščini ter bogatim slikovnim gradivom. Tako bodo table neposredno na samem grajskem griču prikazovale zgodovino gradu, zgodovino gospostva Smlednik, najzanimivejše arheološke najdbe z gradu in naslikale življenje na gradu okrog leta 1300.

Poleg tega pa želimo prezentacijo v obliki stacionarnih tabel razširiti še z izdelavo digitalne vizualizacije gradu Smlednik, kot je nekoč bil. Tako model kot videoposnetek bosta preko spleta dostopna vsakomur, vključena pa bosta tudi v slikovno in video opremo informacijskih tabel na gradu v obliki QR kode.

Digitalni 3D model gradu Smlednik v srednjem veku bo izdelan upoštevajoč najnovejše arheološke in zgodovinske izsledke. Model bo služil pri izdelavi video posnetka, ki bo prikazoval, kako se je grajski kompleks razvijal skozi stoletja, vse dokler ni bil naposled opuščen.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 • priprava vsebine, besedil in slikovnega gradiva tabel
 • prevod besedil v angleščino
 • izdelava in montaža tabel na območju Starega gradu Smlednik
 • priprava vizualizacije in izdelava 3D modela Starega gradu Smlednik v sodelovanju s strokovnjaki (arheologi)

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt se izvede na zemljišču parcelna št. 635, k.o. Smlednik. Pridobili smo tudi soglasje lastnika za postavitev tabel (TD Smlednik).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Pri projektu bomo s pripravo vsebine tabel sodelovali predlagatelji projekta.Vrednost projekta: 5000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Lucija Fabjančič

  Čudovito! :D

  2  | 
  2
  0
  Ni odgovorov
 • Irena Smole

  Super ideja; velika dodana vrednost za vse domačine in obiskovalce Smlednika; ni dvoma o odlični izvedbi, če sodelujeta Matej in Lucija.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Maja K.

  Super ideja, pa tudi načrt projekta je dobro izdelan. :)

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 08. 10. 2021


  Načrtovanje

  V sodelovanju s predlagateljem smo začeli zbirati informacije in načrtovati izvedbo del.

 • Datum objave 07. 02. 2022


  Se izvaja

  Poteka zbiranje ponudb za izvedbo projekta.

 • Datum objave 08. 12. 2022


  Izveden

  Postavili smo 4 informativne table, 3 na vrhu Starega gradu in eno ob kalvariji. Tekom projekta je nastala tudi vizualizacija gradu v različnih časovnih obdobjih. Končna vrednost projekta: 4.913,41 EUR.