Hitrostne ovire

Goricane Goricane  –  18. 04. 2021  –  KS Vaše – Goričane
48.JPG
48.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev hitrostnih ovir skozi naselje Goričane.Po novi cest so se hitrosti povečale .Popravilo cestišča čez most v Goričanah

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev ovir pri mostu v Goričanah mogoče krožišče na križišču za Vaše ali pa nivojsko križišče kot je pri nogometnem igrišču. Zaradi velikih hitrosti. Upam da v prihodnosti ne pride do nesreče s smrtnim izidom. Na križišču za Vaše je tudi prehod za pešce sredi ovinka kjer hodijo otroci v šolo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Cim prej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

.Vrednost projekta: 16000 €

V dogovoru s predlagateljem projekt vsebuje izdelavo prometne študije z analizo hitrosti in izdelavo predloga možnih rešitev. Glede na rezultate prometne študije sledi izvedba hitrostnih ovir.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 10. 09. 2021


   Čaka na izvedbo

   Projekt bo izveden v letu 2022.

  • Datum objave 16. 03. 2022


   Načrtovanje

   S strokovnjakom za prometno varnost analiziramo obstoječe stanje in pripravljamo možne rešitve.

  • Datum objave 19. 10. 2022


   Se izvaja

   Izvajalcu smo naročili izgradnjo hitrostne ovire.

  • Datum objave 15. 12. 2022


   Izveden

   Izvedeni sta bili dve novi hitrostni oviri v Goričanah. Končna vrednost projekta: 13.575,80 EUR