Asfaltiranje ovinka ob Bitenčevem vikendu

KJ KJ  –  23. 04. 2021  –  KS Pirniče
54.JPG
54.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob izdelavi nove - asfaltirane kolesarske poti med Medvodami in Ljubljano bo cesta, ki se priključi nanjo ob Bitenčevem vikendu in jo uporablja veliko kolesarjev, ostala makadamska. Cesta se ob vsakem večjem deževju spremeni v reko, ki odnaša material. Še posebej po ureditvi ceste (nanosu in utrjevanju novega materiala), se po večjem deževju večina znajde na spodnji cesti. Na ovinku pa so ves čas kanali in nanosi peska in vožnja s kolesom je neprijetna oz. celo nevarna.

Ko bo spodnja cesta asfaltirana, se bo nevarnost še povečala, saj bo odplavljen pesek pristal na asfaltu - ravno na ovinku. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje ovinka ter ureditev odvodnjavanja ob Bitenčevem vikendu. Z ureditvijo bi se povečala varnost kolesarjev pa tudi zmanjšali stroški vzdrževanja makadamske ceste. Stroškovno bi bilo najbrž najbolj ugodno, če se to naredi hkrati z izvedbo kolesarske steze Medvode-Ljubljana.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvesti bi bilo potrebno ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje odseka.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel na javni površini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Optimalna bi bila izvedba sočasno z asfaltiranjem nove kolesarske poti od Medvod do Ljubljane.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov ni.



Vrednost projekta: 4000 €



Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 02. 02. 2022


   Načrtovanje

   Dela se bodo izvedla v zadnji fazi gradnje kolesarske poti Medvode - Pirniče - Vikrče.

  • Datum objave 07. 07. 2022


   Se izvaja

   Dela na tem odseku potekajo in bodo zaključena do jeseni.

  • Datum objave 03. 11. 2022


   Izveden

   Hkrati z gradnjo kolesarske poti Medvode - Ljubljana smo asfaltirali tudi ovinek pri Bitenčevem vikendu. Končna vrednost projekta: 3.959,61 EUR.