Zunanja igrala Vrtec Preska

DEJAN KRAJAČIĆ DEJAN KRAJAČIĆ  –  29. 04. 2021  –  Preska
62.jpg
62.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci potrebujejo gibanje za zdrav razvoj. In dodatna zunanja - kakovostna igrala so jim pri tem v veliko pomoč. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nakup 3 novih zunanjih igral, ki se med seboj sestavijo, povežejo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zunanja igrala so izbrana/potrjena z strani vodstva vrtca in vzgojiteljic. Potrebne aktivnosti: Nakup (financiranje) in montaža igral.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Vrtec Preska, dvorišče. Kalanova ulica 3, Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja niso potrebni.Vrednost projekta: 3000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 08. 09. 2021


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem in Vrtcem Medvode načrtujemo izvedbo projekta.

  • Datum objave 15. 10. 2021

   Izbranemu dobavitelju smo naročili dobavo novih igral.

  • Datum objave 06. 12. 2021


   Čaka na izvedbo

   Zaradi zamud v dobavi elementov iz Nemčije se montaža načrtuje v začetku leta 2022.

  • Datum objave 09. 03. 2022


   Izveden

   Končna vrednost projekta: 3.499,69 EUR