Omejitev hitrosti na cesti skozi Zbilje

kaja kaja  –  03. 05. 2021  –  KS Zbilje
86.jpg
86.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

na cesti skozi zbilje, kipoteka od gasilkega doma proti smledniku, večina voznikov vozi prece hitreje kot 50km na uro

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

postavitev table (vi vozite) ali postavitev radarja

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

postavitev table (vi vozite) ali postavitev radarja ali asfaltne grbine

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

zbilje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Vrednost projekta: 3500 €

Občina Medvode še nima vzpostavljenega lastnega sistema merjenja hitrosti, prav tako še ne razpolaga z ustrezno programsko opremo, zato namestitev stacionarnega merilnika ni možna. Vzpostavitev sistema bi presegla najvišjo dovoljeno vrednost projekta. Ker gre za državno cesto na njej ne moremo postavljati hitrostnih ovir. V dogovoru s predlagateljico se da na glasovanje postavitev table "VI VOZITE" pri Zbilje 59.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 23. 10. 2021


      Izveden

      Končna vrednost projekta: 2.688,27 EUR.