Učilnica na prostem ob Osnovni šoli Pirniče

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
90.jpg
90.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob Osnovni šoli Pirniče že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi popestrili šolsko okolico in hkrati dodali zanimiv inovativni izkustveni učni prostor za otroke na prostem, mesto za spoznavanje narave na svojevrsten način.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Učilnica v naravi ponuja umirjenost in čas, da šolarji, otroci odkrivajo stvari v lastnem tempu. Poleg tega jih svež zrak in igranje z vsem, kar narava lahko nudi, napolni z dodatno energijo.

Je priložnost za edinstvene in vznemirljive učne izkušnje vseh učencev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev terena do te mere, da se učilnica na prostem lahko postavi na omenjeni lokaciji, brez velikih in zahtevnih posegov v naravni prostor.

- urbane klopi in mize za učenje na prostem kot je prikazano na fotografiji (toliko, da lahko učilnico obišče celoten razred na enkrat)

- doživljajska pot: lubje/les/pesek/mivka

- učna tabla

- hotel za žuželke, morebiti vremenska hišica

 

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt naj bi se izvedel ob zgornjem igrišču Osnovne šole Pirniče, na parceli številka 149/5, ki je last občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni časovne omejitve za izvedbo projekta.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih pridobljenih finančnih sredstev za omenjeni projekt.


Vrednost projekta: 8000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 14. 02. 2022


      Načrtovanje

      V sodelovanju s predlagateljico in OŠ Pirniče načrtujemo podrobnosti projekta.

    • Datum objave 01. 09. 2022


      Izveden

      OŠ Pirniče (1).png

      Postavili smo 8 miz in klopi, ki omogočajo izvedbo pouka na prostem. Končna vrednost projekta: 7.679,41 EUR.