Obnovitev igral na otroškem igrišču ob Osnovni šoli Pirniče

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
91.jpg
91.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Najlepši spomini iz otroštva so mnogokrat vezani na igranje s sovrstniki na zunanjih otroških igralih v okolici vrtcev ali šol. Da bi vsem otrokom pričarali le lepe spomine in da ne bi prihajalo do nesreč, morajo biti igrala varna. Zato bi si iz srca želeli, da se prisluhne temu projektu in pomaga, da bi otroci, ki vsakodnevno uporabljajo igrišče uživali in se radi zadrževali, ter varno igrali na njem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pri našem konkretnem primeru, gre za igrišče staro nekaj deset let, ko so se na njem igrali še starši otrok, ki se igrajo na igrišču danes, zato gre za nekatera igrala, ki so zares dotrajana, kljub rednemu vzdrževanju.

Glede na dejstvo, da je v KS Pirniče veliko mladih družin, vse več se jih v zadnjem času preseljuje iz mest na vas, gre tukaj za edino igrišče z igrali v okolici, kjer se otroci lahko igrajo in preživijo svoj čas. Igrišče je namenjeno tako šolskim otrokom, kot tudi popoldanskemu preživljanju časa družin z otroki, ki se posebno v teh časih, veliko zadržujejo zunaj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- odstranjevanje dotrajanih igral

- ureditev talne podlage in priprava terena (postavitev gumojaste varovalne podalage, kjer je to potrebno)

- postavitev novih igral in ureditev njihove okolice (gugalnice 4x, gnezdo za guncanje 1x, plezalna mreža, obnova obstoječih zares dotrajanih peskovnikov, tematski stolp - z čem vsem vključenim, pa je odvisno od celovite ponudbe in razpoložljivosti denarnih sredstev glede na celotno izvedbo in prenovo.

- igrala, ki so bila narejena nazadnje in so primerna ter varna za igro in ki so v dobrem stanju, ostanejo in se ne odstranijo, jih je pa res zelo malo, govorimo o 2-3 igralih, ocena na uč.

Konkretne ponudbe še ni.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvajal na zgornjem igrišču ob Osnovni šoli Pirniče, na parcelni številki 149/5, ki je last občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni časovne omejitve izvedbe projekta.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 20000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 01. 02. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem in OŠ Pirniče usklajujemo podrobnosti projekta.

  • Datum objave 16. 05. 2022


   Se izvaja

   Z OŠ Pirniče smo izbrali dobavitelja igral. Dela bodo zaključena predvidoma poleti.

  • Datum objave 18. 08. 2022


   Izveden

   3 dotrajana igrala smo nadomestili z novimi, eno igralo je bilo obnovljeno. Končna vrednost projekta: 19.988,10 EUR.