Kolesarnica ob Osnovni šoli Pirniče

BRANE POTOČNIK BRANE POTOČNIK  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
92.jpg
92.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V današnji družbi želimo spodbujati trajnostno mobilnost.  S povečanjem pokrite kolesarnice ob Osnovni šoli Pirniče, bi naredili pomemben korak v to smer, ker bi s tem vzpodbujali mobilnost še večjega števila otrok, ker je trenutna kolesarnica bistveno premajhna, da bi lahko vanjo zapeljali vsa kolesa, s katerimi dnevno prihaja kar veliko število učencev v šolo.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo povečanje obstoječe kolesarnice ob Osnovni šoli Pirniče, ki bi bila namenjena kolesom učencev.

Bistvo našega predloga je vzpodbujanje aktivnega načina življenja in s tem povečanja trajne mobilnosti otrok pri prihodu v šolo in iz nje, ker je večina otrok doma v okoliških vaseh, kjer je prihod z kolesom mogoč.

Na šoli je več kot 300 otrok, obstoječa kolesarnica pa omogoča hrambo le manjšega števila koles.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo:

- podaljšanje obstoječega nadstreška

- na novo ureditev in preplastitev tal, kjer je sedaj brežina

- postavitev dodatnih stojal za kolesa

Kolesa so tako v kolesarnici zaščitena  v primeru dežja, toče in snega in imajo ustrezen prostor.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt naj bi se izvajal ob Osnovni šoli Pirniče, na parcelni številki 151, v lasti Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni časovne omejite izvedbe projekta.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 6000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 09. 02. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem in OŠ Pirniče usklajujemo podrobnosti projekta.

  • Datum objave 24. 06. 2022


   Se izvaja

   Izvajalec je izbran, dela bodo zaključena v poletnih mesecih.

  • Datum objave 15. 11. 2022


   Izveden

   Povečali smo kolesarnico in montirali dodatna stojala za kolesa. Končna vrednost projekta znaša: 6.999,50 EUR.