Obnova otroškega igrišča v Preski

DEJAN KRAJAČIĆ DEJAN KRAJAČIĆ  –  25. 06. 2022  –  Preska
OTROŠKO IGRIŠČE V PRESKI
OTROŠKO IGRIŠČE V PRESKI

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroško igrišče potrebuje temeljito prenovo. Nekatera igrala so polomljena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Blokovsko naselje potrebuje vzdrževano in varno otroško igrišče. Imamo veliko mamic z majhnimi otroki. Potrebujemo TEMELJITO obnovo igrišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam: - temeljito obnovo otroškega igrišča (nakup novih igral, peskovnika) - ureditev okolice (očistiti pitnik, postavitev tabel, da je psom prepovedano opravljati na tem delu potrebo.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Otroško igrišče v PRESKI je v lasti občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Do konca leta 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Vrednost projekta: 22000 €

Iz projekta se izloči videonadzor, saj Občina Medvode nima vzpostavljenega sistema za videonadzor javnih površin in nasprotuje postavljanju kamer na tovrstnih javnih površinah in poseganju v zasebnost občanov.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 22.000 evrov.

  • Datum objave 26. 04. 2024


   Načrtovanje

   S predlagateljem in predstavniki KS Preska Žlebe smo si ogledali igrišče in pripravili seznam potrebnih del. V teku je izbor izvajalca.