Svet-je lepši z drevesi

Gregor Rozman Gregor Rozman  –  19. 07. 2022  –  KS Medvode - center
partpror.jpg
partpror.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V času gradnje strnjenega naselja na Svetju (največje strnjeno naselje v občini), so investitorji veliko prostora pustili tudi parkovnim površinam z zasajenimi drevesi. Ker se je to urbano območje urejalo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ter se v zadnjih letih stanovalci ne zanimajo več za sajenje in ohranjanje dreves - še več: nekatera so celo posekali (pa ne le zaradi iskanja parkirišč), bi bilo primerno za vsako posekano drevo posaditi dve novi - sadiki naj bi bili visoki vsaj dva metra. Nekatera drevesa zrastejo zelo hitro. Hrast (katerikoli slovenskega porekla) na primer. V 50 letih je deblo tako debelo, da ga človek komaj objame (vir: želod posajen v lonček in presajen okoli 1970 v okolici našega bloka je danes mogočni hrast).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V nekaj desetletjih naj bi bil prostor med bloki ponovno poln zelenja. Priporoča se zasaditev avtohtonih Medvoških (takšna drevesa se tu najboljše počutijo) in po možnosti medovitih listavcev, saj poleti krošnje lepo hladijo, druge letne čase pa z odpadlimi listi ne blokirajo poti soncu in vetru ter tako lažje sušijo fasade starih blokov. Treba bo poskrbeti tudi za snago in počistiti odvečno listje. Za zasajanje in snago bi lahko skrbela krajevna skupnost, saj ima na računu verjetno dovolj sredstev za redno dejavnost. Treba je najeti gozdarja in ne sekača. Slednji so manj izobraženi in komaj čakajo, da sekajo, namesto da bi vzdrževali. Rezultat ne bo le bolj prijetno bivanje, ampak v času poletne pripeke tudi prijetna senca, da ne govorimo o drugih vplivih, ki jih imajo drevesa lahko na občane. Tudi otroci se lahko igrajo s plezanjem po krošnjah, kot smo to že počeli tamkajšnji kratkohlačniki v sedemdesetih in osemdesetih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. pregled stanja na terenu - kje bi lahko na mestu starih posadili nova drevesa - ali pa kje bi lahko ustrezno na novo zasadili drevesa 2. sajenje dreves in komunikacija s stanovalci 3. vzdrževanje dreves in skrb za snago (sodeč na daljše časovno obdobje bi to fazo potem prevzela krajevna skupnost)

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Ulice v Medvodah na platoju manjše trgovine Mercator. Po Medvoški cesti z vzhoda proti zahodu to zajema vse ulice od Kržišnikove do Klanske ulice. Vključi se lahko tudi Cesta na Svetje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Obe leti v primernem času zasaditve.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

1,5 - 2,0 m sadika hrasta stane cca deset evrov bruto. Druga drevesa so verjetno dražja. Nekaj dreves bi bilo morda dodati tudi višjih, že 5 m visokih. Zasadili bi 50 nižjih dreves (500 evrov za sadike in še enkrat toliko za delo) in 10 višjih dreves (iz cenika spodaj bi to znašalo 2500 evrov).Vrednost projekta: 3500 €

Na območju Medvoške, Kržišnikove, Klanske, Višnarjeve, Ulice k studencu in Ceste na Svetje je v teku več postopkov določitve pripadajočih zemljišč večstanovanjskim objektom. Na ta zemljišča do zaključka postopkov Občina Medvode ne bo posegala, lahko pa se zasajanje dreves izvede na drugih javnih zemljiščih v centru Medvod.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Nina Šetina

  Moj poklon čudovitemu predlogu. Trend v zadnjih letih na tem območju je v sekanju dreves in istočasno se ne posadi novih kar je trajnostno gledano zelo zaskrbljujoče.

  2  | 
  2
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 4.000 evrov.

 • Datum objave 07. 06. 2023


  Načrtovanje

  Skupaj s predlagateljem načrtujemo izvedbo in zbiramo ponudbe.

 • Datum objave 05. 12. 2023


  Izveden

  V sodelovanju s predlagateljem smo na zelenici v križišču Medvoške in Donove zasadili 7 novih dreves vrste maklen. Končna vrednost projekta: 2.520 EUR