Asfaltiranje ceste Topol 23a

Marija Dobnikar Marija Dobnikar  –  06. 08. 2022  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog predstavlja boljši dostop od glavne ceste do doma. Projektni predlog naslavlja asfaltiranje krajšega odseka občinske ceste št.665 KO Topol

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltno prevleko ceste v dolžini ca.80m. Bistvo predloga je v tem ,da ne bo potrebno vzdrževanje in saniranje ceste po nalivih. Cesto vse skozi vzdržujemo sami, čeprav spada med javno dobro in jo uporabljajo vsi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedel do leta 2024.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal v naselju Topol pri Medvodah 23a,na občinski cesti št.665

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt naj se izvede od 1.1.2023 do 31.12.2024

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Nisem pridobil dodatnega vira financiranja. Pripravljen sem narediti pripravo podlage za asfaltiranje brezplačno.Vrednost projekta: 8000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 8.000 evrov.

  • Datum objave 26. 04. 2024


   Načrtovanje

   Na pobudo mejašev smo naročili geodetsko odmero mej ob parceli po kateri je načrtovano asfaltiranje.