Postavitev boljših košev za košarko na Športnem parku Pirniče

m26 m26  –  09. 09. 2022  –  KS Pirniče
220.jpg
220.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno postavljeni koši so zelo slabe kvalitete.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev boljših košev za košarko.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Takoj.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

K.O. 1974, parcela 1105

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/



Vrednost projekta: 5000 €



Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 6.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki je že začel z deli. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta.

  • Datum objave 01. 09. 2023


   Izveden

   Na šolskem športnem igrišču smo pred novim šolskim letom poskrbeli za nova koša na košarkarskem igrišču. Končna vrednost projekta: 6.344 EUR