Ureditev kolesarskih stez na cesti skozi Vaše in Goričane

tomazjeras tomazjeras  –  11. 09. 2022  –  KS Vaše - Goričane
Primer tovrstne ureditve Ceste na Brdo v Ljubljani
Primer tovrstne ureditve Ceste na Brdo v Ljubljani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Medvodah in okoliških vaseh kolesarska infrastruktura praktično ne obstaja. Prebivalec okoliških vasi, ki bi se hotel s kolesom pripeljati do Medvod, na primer do trgovine, pošte ali na avtobus oz. vlak, je praviloma obsojen vožnjo po cestah, ki so narejene z mislijo izključno na avtomobile. Učenec ali učenka, ki bi se hotel(a) s kolesom pripeljati, na primer, do šole v Preski, nima nikakršne možnosti, da to stori vsaj do neke mere varno. Čas je, da Medvode naredijo korak naprej za zmanjšanje ogličnega odtisa in naredijo ceste prijazne tudi kolesarjem. Dobre in varne kolesarske steze so lahko eden glavnih razlogov, da se prebivalci odpovedo avtomobilom in začnejo uporabljati trajnejši način prevoza, sploh sedaj, ko so električno gnani dvokolesniki (kolesa, skiroji) v izjemnem porastu. Optimalna rešitev so seveda ločene kolesarske steze, recimo taka, kot jo (pohvalno!) Občina Medvode gradi po levem bregu Save proti Ljubljani. Žal pa so v praksi take steze zelo drage, izvedba je zelo dolgotrajna in pogosto ni mogoče najti prostor zanje. Moj predlog pa je, nasprotno, izvedljiv zelo hitro in relativno poceni. Varnost je seveda slabša kot v primeru ločenih stez, a bistveno boljša kot obstoječa ureditev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam, da se na cesti skozi Vaše in Goričane od Preske do stika z "obvoznico" iz Medvod na obeh straneh ceste zariše kolesarska steza. Za vzor mi je bila Smledniška cesta v Kranju, kjer sem tovrstno ureditev prvič opazil. Lani in letos pa je podobna ureditev cest postala množična tudi v Ljubljani. Torej, na vsaki strani ceste se z rdečo polno črto in belo prekinjeno črto zariše kolesarska steza. Bela prekinjena črta se zariše z "granulirano" barvo, ki gumo avtomobile nekoliko "strese", ko jo prevozi. Sredinsko prekinjeno črto na cesti se izbriše oz. prebarva z barvo, kot je asfalt, tako da ni več opazna. Hkrati se na celotni dolžini hitrost omeji na 40 km/h. Praktična posledica take ureditve je, da kolesarji dobijo svoj prostor na cesti, prostor za avtomobile pa se optično zmanjša. Posledično se zmanjšajo tudi hitrosti. Če se hočeta dva avtomobila srečati, morata zapeljati v prostor za kolesarje. Če je ta prostor na voljo, se lahko srečata, če pa je tam kolesar, mora avtomobil zavreti in počakati za kolesarjem, da se prostor sprosti, nato ga lahko prehiti. Prilagam tudi slike cest v Ljubljani, kjer je tovrstna ureditev. Po Cesti na Brdo se zaradi službe vozim vsakodnevno, zato lahko v praksi potrdim, da je ureditev učinkovita in bistveno izboljša cestno varnost šibkejših udeležencev v prometu, hitrosti avtomobilov pa se opazno zmanjšajo. Primer tako urejenih cest v Ljubljani so tudi Gerbičeva ulica, Koprska cesta, Cesta na Bokalce, Litijska cesta in podobno. Tudi v Kranju je vse več tovrstno urejenih cest. Hkrati je cesta skozi Vaše in Goričane le lokalnega pomena in ni tranzitna, zato je taka ureditev še toliko bolj smiselna. Kritična točka na tej cesti je tudi križišče te ceste s cesto proti gradu. Ureditev križišča in postavitev hitrostnih ovir je predvidena v okviru participativnega proračuna 2021/22. V razmislek, cesto uporablja tudi množica kolesarjev, ki se, tudi iz Ljubljane, vozijo v smeri Topola oz. "Katarine" in v smeri Škofje loke. Zato bi bilo smiselno tako opremiti tudi cesto skozi Presko in cesto proti Seničici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta ni zapletena in dolgotrajna. Dejansko je potrebujemo le ustrezne barve in podjetje, ki se ukvarja z barvanjem cestnih oznak. Tudi zapore cest so le kratkotrajne. Z relativno majhnimi stroški se lahko doseže precejšen učinek na cestno varnost. Če bo projekt sprejet, je to lahko pilotski projekt za množico ostalih cest v Medvodah in okolici, ki bi jim lahko na ta način bistveno povečali prometno varnost.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Gre za cesto, ki gre iz Preske v Vaše in nato skozi Goričane do "obvoznice", ki pride direktno iz Medvod. Kot vem, je cesta v lasti Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ker gre za prometno varnost šibkejših udeležencev v prometu, tudi otrok, ki se vozijo v šolo, predlagam, da se projekt izvede čim prej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Virov financiranja nisem pridobil. Ocenjujem, da je predvidenih sredstev za to območje dovolj za ta projekt in še kakšnega. Pripravljen sem sodelovati v okviru svojih zmožnosti. Predlagam, da se predvidi tudi sredstva za redno obnavljanje cestnih oznak. Moja ocena je, da je potrebno oznake obnoviti vsaj na dve leti.Vrednost projekta: 15000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Janez Duhovnik

  Odličen predlog!

  1  | 
  1
  0
  Ni odgovorov
 • Matic Vojsk

  ZA! Dodal bi še saniranje vsaj nujnega dela nevarnih lukenj, jaškov in pokrovov kanalizacije ob pločnikih. Sredstev bo za to dovolj.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 22.000 evrov.