Ureditev okolice okrog šolskega vrtička

Tatjana Šušteršič Tatjana Šušteršič  –  13. 09. 2022  –  KS Medvode - center
Mesto urejanja okolice okrog šolskega vrtička
Mesto urejanja okolice okrog šolskega vrtička

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vrt je že od nekdaj pomemben življenjski prostor človeka, ki ga povezuje z naravo. Glede na to, da vsi učenci nimajo možnosti, da bi imeli doma vrtiček, smo se v šoli odločili, da uredimo šolski vrtiček, kot del učilnice v naravi. Šolski vrtiček bi predstavljal osrednje mesto praktičnega pouka naravoslovnih vsebin v naravi ter sprostitveni prostor za mlajše učence v dopoldanskem in popoldanskem času. Učitelj lahko pri poučevanju na šolskem vrtu uporablja različne metode in oblike poučevanja. Menjavanje učnih oblik in metod se lahko v šolskem vrtu nadgradi skozi gibalne aktivnosti učenca npr. opravila za pomladansko ureditev vrta in vzdrževanje vrta, okušanje pridelkov ... Na ta način bi bil pouk bolj pester in zanimiv, saj bi zadostil vsem učnim tipom učencev in prispeval k večji motivaciji vseh. Z vrtičkom bi sledili smernicam trajnostnega razvoja, ki govorijo o samooskrbi ter pridelavi hrane v lokalnem okolju. Učencem lahko na praktičnem primeru naučimo, da je lokalno pridelana hrana kvalitetnejša in ima zato pozitiven učinek na zdravje. Urejen šolski vrt z okolico bi lahko postal del življenja in dela na šoli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na zelenici pri OŠ Medvode urejamo šolski vrtiček. Radi bi ga dodatno uredili, razširili in nadgradili. Potrebovali bi nekaj vrtnarskega orodja, da bi čim več učencev hkrati lahko sodelovalo pri praktičnem delu v naravi. Ob šolskem vrtičku bi radi namestili pitnik, ki bi nam med drugim omogočal tudi zalivanje vrtička. V starejši zunanji učilnici bi radi nadomestili dotrajano mizo in dve klopi z novimi. Zlasti v pomladanskem in poletnem času, ko so učenci veliko zunaj. Zunanjo učilnico koristijo tudi učenci v podaljšanem bivanju. Omogoča jim izdelavo domačih nalog, lahko rišejo ali barvajo na svežem zraku, ali pa se igrajo namizne igre. Poleg vrtička in učilnice na prostem bi postavili dva koša za smeti. Ob šolskem vrtičku smo morali zaradi smrekovega lubadarja požagati 6 smrek, zato bi jih radi nadomestili z novimi. Smreke so bile naravna meja med šolsko zelenico in prometno cesto ob šolski poti. Zavirajo hrup, senčijo, so lahko del projekta zasaditve vrtička.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

• Nakup vrtnarskega orodja. • Odstranitev dotrajane mize in klopi. • Ureditev talne podlage in priprava terena za pitnik in za mizo s klopmi. • Postavitev nove mize, s pripadajočima klopema za zunanjo učilnico. • Postavitev pitnika. • Dobava in zasaditev šestih smrek. Ocena stroškov za projekt: cca. 11.000,00 eurov.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

KS Medvode - center. Izvajanje projekta na zelenici OŠ Medvode (Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode), ki je last Občine Medvode. Parcelna številka: 129/11.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ni časovne omejitve izvedbe projekta.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 11000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Gregor Rozman

  Spoštovani, glasoval za vaš predlog, čeprav pa se ne strinjam s sajenjem smrek. Iglavci v nižinah nimajo česa iskati. Če že rastejo, trpijo, ker niso avtohtoni. Sušijo se, napadajo jih podlubniki. Predlagam, da posadite kaj trajnejšega in bolj avtohtonega. Za nasvet vprašajte strokovnjaka. Hvala za vaš projekt, lep pozdrav!

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 11.000 evrov.

 • Datum objave 27. 05. 2024


  Se izvaja

  V dogovoru s predlagateljico in OŠ Medvode smo poiskali izvajalca, ki je že pričel z deli.