Ureditev celostne podobe Polhograjskih Dolomitov

Žiga Kršinar Žiga Kršinar  –  15. 09. 2022  –  Polhograjci 1
Turizem smo ljudje
Turizem smo ljudje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Želimo celostno urediti podobo naših krajev, da bo kvalitetna in urejena za prebivalce, hkrati pa bo poskrbljeno za dobro počutje, izobraževanje, osveščanje in usmerjanje obiskovalcev (turistov, pohodnikov, kolesarjev, nabiralcev…). Prostor se bo uredil tako, da bo omogočal kvalitetno preživljanje časa v naravnem okolju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev izobraževalno-obveščevalnih tabel, s katerimi bi na prijazen in zabaven način usmerjali obiskovalce z usmerjevalnimi vsebinami (npr. naj se držijo markiranih poti, naj odnesejo smeti v dolino, da imajo pse na povodcih in za njimi pobirajo iztrebke, naj uživajo v lepi naravi, naj spoštujejo zasebno lastnino…) in izobraževalnimi vsebinami (zgodovina krajev, posebnosti, urejene učne poti, dogodki). Dodatno bi uredili javne površine, obnovili obstoječe učne poti in infrastrukturo in postavili nove izobraževalno-učne poti, posadili bi avtohtone stare sorte sadnega drevja ter uredili prostor za druženje, učenje in igro, ki bi se lahko uporabljal kot učilnica na prostem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Usmerjevalne table bi se postavile na lokacijah, kjer je pretok obiskovalcev velik, na pomembnih izhodiščih in na pomembnih križanjih poti. Vse table bi se postavile s privoljenjem lastnikov zemljišč. Table bi bile narejene iz naravnih materialov in bi se vizualno skladale z naravnim okoljem. Vsebino tabel bi uskladili z lokalnimi prebivalci in skupnostjo, grafično podobo bi uskladili z Občino Medvode. Uredili in označili bi nove in obstoječe učne poti (na primer: Pot suhih hrušk do vasi Belo, Po poteh divjega petelina do Tehovca, povezovanje v učni poti Po poteh roparskih vitezov). Del vsebine postavljenih tabel bi bilo tudi obveščanje o učnih poteh. Uredili bi prostor za učilnico na prostem v relativni bližini POŠ Topol. Prostor bi se lahko uporabljal za namene OŠ in za ostale prireditve, za igro, izobraževanje in druženje prebivalcev vseh starosti. V sklopu urejanja okolice bi primerno poskrbeli za ureditev javnih prostorov v vseh krajih na tem območju in za posaditev avtohtonega sadnega drevja (stare sorte).

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal v vseh naseljih na področju Polhograjci 1, katerih se turistična problematika neposredno dotika: Belo, Brezovica pri Medvodah, Setnica, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec. Objekti bi se postavili na zemljiščih v soglasju z lastniki parcel.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bi izvedli v sodelovanju z Krajevnimi skupnostmi (KS Trnovec, KS Katarina, VŠ Tehovec) in lokalnimi društvi (TD Polhograjski Dolomiti…). Veliko potrebnega fizičnega i organizacijskega dela bo izvedenega tudi preko prostovoljnih ur. Pri tem bodo v pomoč prebivalci območja Polhograjci 1.Vrednost projekta: 22000 €

Predlagatelj je v sodelovanju s komisijo projekt konkretiziral in predložil okvirne ponudbe. Iz projekta se izloči učilnica na prostem, saj nismo našli primerne lokacije za njeno postavitev.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 22.000 evrov.

  • Datum objave 04. 06. 2024


   Načrtovanje

   S predlagateljem smo se dogovorili o poteku predvidenih del. Pri izvedbi bodo s prostovoljnim delom sodelovali člani TD Polhograjski Dolomiti. Trenutno poteka izbor izvajalcev.