Le pridi v Hraše in malo postoj!

Jože Janhar Jože Janhar  –  15. 09. 2022  –  KS Smlednik
TD_Hraše.jpg
TD_Hraše.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Hraše so vzhodna vstopna vrata v občino Medvode in s čudovitim pogledom na cerkvico svetega Jakoba z mogočnimi hribi v ozadju prevzamejo tako domačine kot mimoidoče. Marsikdo se ustavi pri Domu krajanov Hraše, kjer je tudi panoramska tabla. Med njimi so avtomobili, pa tudi sprehajalci in kolesarji, ki tu včasih najdejo zatočišče pred dežjem. Tudi tisti, ki rešujejo žabice, se zbirajo tukaj. Želimo urediti Dom krajanov Hraše z okolico v prijeten prostor za druženje in mu dodati novo vsebino in življenje. Zato je prav, da je dom z okolico varen, koristen in tudi očem prijetno urejen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej bi uredili zunanjost doma (dotrajane stopnice in podest ter vhodna vrata, opaž pri vhodu, plakatno mesto prestaviti na kozolec ob domu) Pri domu bi uredili kotiček za krajši postanek ali pa klepet (postavitev klopi, mize, pitnik, stojalo za kolesa, smetnjak, cvetlična korita) .

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- potrebno je obnoviti stopnice in podest pri domu (odstranitev starega in položitev novega tlaka) - zamenjati vhodna vrata, ki so uničena od vode še od takrat, ko je bila v prostoru zbiralnica mleka. - odstaniti dotrajan leseni opaž ob vhodu in nanos ometa (da tam ne bo več možno plakatiranje) - na prostoru ob domu popraviti dotrajano klopco ter kupiti in postaviti še en komplet klopi in mize. - napeljati vodo in postaviti pitnik - obnoviti kozolec na levi strani doma in nanj pritrditi plakatirni pano - postaviti cvetlična korita in smetnjak

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Dom krajanov Hraše

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Turistično društvo Hraše bo organiziralo delovne akcije za odstranitev starega tlaka, opaža, vrat ter za postavitev klopi, miz in vsa ostala dela, ki bodo v naši moči. Krajevna skupnost Smlednik je pripravljena pomagati.Vrednost projekta: 12000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 16.000 evrov.

  • Datum objave 04. 06. 2024


   Načrtovanje

   S predlagateljem smo si ogledali objekt in določili dela, ki se bodo izvedla v okviru projekta. Pri izvedbi bodo s prostovoljnim delom sodelovali člani TD Hraše. Izvajalci so izbrani in bodo kmalu začeli z deli.