Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri Športni dvorani Medvode

Mateja J. Medar Mateja J. Medar  –  16. 09. 2022  –  KS Medvode - center
304.JPG
304.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Športni park pri Športni dvorani Medvode je živ vsak dan. H gibanju je privabil ogromno število otrok, mladih in tudi manj mladih. Otroško igrišče v tem športnem parku pri OŠ Medvode je super zasnovano, a ima še nekaj potenciala in precej prostega prostora. Zaradi velike obiskanosti otrok iz okolice, šolarjev v podaljšanem bivanju pa tudi vrtčevskih otrok v dopoldanskem času, bi ga bilo smiselno dopolniti, da ga lahko uporablja večje število otrok. Zagotovo pa je potrebno rešiti potrebo otrok po peskovniku, saj se otroci zdaj igrajo s peskom kar na delu športnega igrišča, ki je namenjeno skoku v daljino. Pesek odnašajo iz prostora za pristanek skoka v daljino in s tem nehote uničujejo športni del parka. Neizkoriščen prostor v ograjenem otroškem igrišču pa bi lahko izkoristili z ravnotežno potjo, saj sta plezanje in ravnotežje zelo pomembni dejavnosti v otrokovem razvoju, s katerim otrok razvija moč, okretnost in nadzor nad telesom. Nekaj novega v Medvodah pa bi bilo manjše glasbeno igralo (samostoječ ksilofon), ki bi razvijalo tudi glasbeno ustvarjalnost najmlajših.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na otroško igrišče umesti kombinacijo igral za razvoj ravnotežja in plezanja, neko ravnotežno pot oz. "agility trail". Na otroško igrišče pa bi bilo nujno postaviti tudi peskovnik za otroke, da ne bodo uničevali poligona za skok v daljino, kjer se otroci igrajo s peskom zdaj. Ker je prostora na igrišču dovolj, bi lahko nanj umestili tudi kakšno glasbilo za otroška igrišča, npr. lesen samostoječi ksilofon. Z njim bi razvijali posluh, ustvarjali glasbo, tolkalni instrumenti pa nudijo celo glasbeno terapijo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na obstoječe otroško igrišče bi torej postavili tri nova igrala: peskovnik z drsnima ploščama/pokrovoma, ravnotežno pot oz. "agility trail" in glasbilo za otroška igrišča - samostoječi leseni ksilofon.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na obstoječem, javnem in ograjenem otroškem igrišču na zemljišču poleg OŠ Medvode in Športne dvorane Medvode, na parcelni številki 276/50 v k. o. 1973 Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Do 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne. Morda pa bi dodatne vire financiranja lahko zagotovil Vrtec Medvode - enota Ostržek, ki omenjeno otroško igrišče tudi uporablja. Pri načrtovanju in postavitvi dodatnih igral smo pripravljeni prostovoljno pomagati bližnji stanovalci blokov Finžgarjeve ulice 16.Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 20000 €

V dogovoru s predlagateljico se projekt dopolni še s postavitvijo senčnika, ki bo omogočal senco na delu igrišča.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 20.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki je že začel z deli. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta.

  • Datum objave 15. 09. 2023


   Izveden

   Na otroškem igrišču smo postavili novo kombinirano igralo, glasbeno igralo in peskovnik ter nad peskovnikom in klopjo poskrbeli za senco. Končna vrednost projekta: 19.077,14 EUR