Prenova strešne kritine na Domu KS Senica

Marjan Ulanec Marjan Ulanec  –  16. 09. 2022  –  KS Senica
Dom KS Senica.JPG
Dom KS Senica.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dom KS Senica je še vedno prekrit z nevarno strešno kritino iz azbestnih snovi. Kritina je dotrajana, zato jo je potrebno zamenjati in posodobiti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obstoječo strešno kritino bi zamenjali s strešnimi paneli iz trapezne pločevine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel tako, da se odstrani obstoječo in nevarno strešno kritino iz azbestnih snovi, zamenjali bi obstoječe letve, dodali strešno termoizolacijo in prekrili streho s strešnimi paneli iz trapezne pločevine.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na Domu KS Senica, na naslovu Spodnja Senica 23, k. o. Senica, št. parcele 160/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Do 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Svet KS Senica je na svoji seji odločil, da bo v prenovo strešne kritine vložil svoja finančna sredstva, razliko pa bi pokrili iz participativnega proračuna. Krajani Senice bi pri izvajanju tudi prostovoljno sodelovali.Vrednost projekta: 6000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 29. 03. 2023


      Čaka na izvedbo

      Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 8.500 evrov.