Rekonstrukcija poškodovane asfaltne prevleke

Domin Domin  –  16. 09. 2022  –  Polhograjci 1
Cesta v obeh smereh, podporni zid
Cesta v obeh smereh, podporni zid

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Primerna infrastruktura v vasi Tehovec v Polhograjskih Dolomitih, spada med najpomembnejše dobrine od katerih zavisi navsezadnje tudi razvoj kraja. Cesta, ki jo vsakodnevno uporabljamo tako vaščani Tehovca kot tudi drugi uporabniki, spada med najpomembnejšo infrastrukturo. Lokalna cesta Preska - Tehovec - Suše služi in je služila kot obvoznica (»by pass«) v primeru zimskega žledu, zapore ceste ob rekonstrukciji na trasi Sora - Topol ali v primeru zapore ob nesrečah. Zato predlog utemeljujem z dejstvom, da tudi če so namenjena sorazmerno majhna sredstva, lahko vsaj majhen del ceste na novo dokončno uredimo, kajti na malo daljši rok bi to moralo priti tudi v občinski plan.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v naselju Tehovec na lokalni cesti Tehovec-Suše na križišču pri »Mamovskem znamenju« na novo preplasti asfaltna površina. Nezadosten in premalo utrjen tampon ( v letu 2000) je vzrok degradacije asfaltne površine. Poleg tega pa se je v dolžini približno 25 metrov pojavila ugreznina na spodnjem delu cestišča zaradi nestanovitne zemljine ( ilovica). V letu 2021 in 2022 je vaška skupnost Tehovec zgradila oporni zid v dolžini 25 metrov. Finančna vrednost investicije s strani VS Tehovec je bila 6.300,00 EUR. Prostovoljno pa je opravljeno še preko 80 ur v fizičnem obsegu, od tega 25 ur s strojno mehanizacijo. Bistvo mojega predloga je sanacija majhnega dela ceste, ki je javno dobro.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta temelji na nezahtevnih delovnih sklopih (DS), zaradi nezahtevne konfiguracije terena: DS1: odstranitev degradiranega asfalta, DS2: izkop zemljine na površini celotnega degradiranega asfalta in v dolžini ugreznine utrditev terena s skalami, DS3: dovoz ustreznega gramoza in valjanje le-tega, DS4: novo asfaltiranje predlagane površine. Problem odvodnjavanja , mislim da ni prisoten, ker je z izgradnjo opornega zidu rešen, ali pa bi bil strošek ureditve minimalen.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Naselje izvajanja projekta je vas Tehovec. Projekt naj bi se izvajal na križišču pri »Mamovskem znamenju« na odcepu proti kmetiji Mamovec (Kejžar Tine). Predlog delne sanacije asfaltne površine vključuje poleg lokalne ceste LC 251101, Preska –Tehovec- Suše tudi krajevno cesto Mamovec-Steška planina (odcep proti Mamovcu) približno v dolžini 20 metrov (imenovano v katastru kot lokalno pot s št. 751664).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt se lahko izvaja takoj po odobritvi sredstev iz participativnega proračuna občine MEDVODE oz. po dokončni odobritvi predlogov.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vaška skupnost Tehovec je v času svojega obstoja vedno preusmerila sredstva iz »redne dejavnosti« v komunalno infrastrukturo, saj se vsi zavedamo pomembnosti le-te. To bo tudi v bodoče. Predlagatelj in tudi ostali prebivalci Tehovca delajo v javno korist prostovoljno. Krajani Tehovca so v primeru pozitivnega sprejetja predloga sigurno pripravljeni priskočiti z delom (npr. z odvozom ekološko nesporne zemljine).Vrednost projekta: 16000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 16.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 13. 11. 2023


   Se izvaja

   Izbrani izvajalec je začel z deli.

  • Datum objave 20. 12. 2023


   Izveden

   Izvedli smo rekonstrukcijo križišča na lokalni cesti na Tehovcu. Končna vrednost projekta: 15.849,39 EUR