Piramidno plezalo iz mreže

srečnaračka srečnaračka  –  16. 09. 2022  –  KS Smlednik
313.JPG
313.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za dopolnitev igrišča za šport in rekreacijo ob osnovni šoli Simona Jenka Smlednik z večjim igralom za plezanje za otroke devetletke, od starosti 6 let naprej. Igralo bo na voljo vsem krajanom KS Smlednik in drugim obiskovalcem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo velike plezalne mreže višine 450cm ali 550cm z mehko podlago, po kateri lahko pleza skupina otrok. Narejena je iz vrvne mreže in jeklene konstrukcije.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za projekt je potrebno pridobiti več ponudb. Trenutno so pridobljene 3 okvirne ponudbe, ki vključujejo tudi postavitev na zelenico. Tla se opremijo s podlogami pod in okoli igrala, kar omogoča uporabo igrala tudi v mrzlejših in mokrejših dneh in omogočajo določeno varnost pri padcih. Za podlago je predvidena plošča iz reciklirane gume. Ta je lahko v mrežasti izvedbi, ki se namešča neposredno na zelenico ali polna, nameščena na pripravljen peščen tampon. Nato je potrebna postavitev jeklene konstrukcije.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Zemlišče v okviru OŠ Simona Jenka Smlednik. Lastnik Občina Medvode. Parcelna številka 1212, KO 1970 Smlednik. Vodstvo šole se strinja s postavitvijo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Postavitev v letu 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.Vrednost projekta: 24000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 31.500 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki je že začel z deli.

  • Datum objave 15. 09. 2023


   Izveden

   Postavili smo novo piramidno igralo na športnem igrišču pri osnovni šoli. Končna vrednost projekta: 14.457,92 EUR