Odbojkarsko igrišče - Mreža za odbojko in zaris igralnega polja

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  16. 09. 2022  –  KS Pirniče
Slika mreže Odbojka.jpg
Slika mreže Odbojka.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo, ker imamo v Pirničah igrišče za košarko, za nogomet, zunanji fitnes z manjšo plezalno steno, NIMAMO pa možnosti igranja odbojke, ker ni odbojkarske mreže in ne zarisanega igrišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nakup odbojkarske mreže, skupaj s stebri in vso pripadajočo opremo, ter zaris igrišča. Otroci in vaščani bodo tako imeli možnost igranja odbojke, ki je zadnja leta med mladimi, zelo priljubljen šport.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt ne zahteva posebne priprave razen vgradnje stebrov v beton in napeljavo mreže, ter začrtati igrišče (barvno) .

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Omenjena mreža z začrtanim igriščem bi se lahko postavila na zgornjem šolskem igrišču, parcelna številka 149/5 k.o. Zg. Pirniče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V letu 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 5000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 6.000 evrov.

  • Datum objave 03. 05. 2024


   Načrtovanje

   V dogovoru s predlagateljico in OŠ Pirniče načrtujemo izvedbo projekta.